{{stentor.needs-javascript}}

Kartongförslutare

9 november 2017, 14:12

ASM erbjuder ett komplett sortiment av kartongförslutare. Vi urskiljer tre metoder för kartongförslutning:

  • Tejpning
  • Kartonghäftning 
  • Smältlimning.

Vi kan erbjuda våra kunder ett brett utbud av kartongförslutningsmaskiner för olika kartongformat och budget. I tillägg till ovan nämnda metoderna kan även packband (plastband) användas för kartongförslutning. Den vanligaste metoden är dock att man tejpar kartongerna med packtejp. Självklart kan man tejpa kartongerna för hand, men vill man göra jobbet snabbare och effektivare rekommenderar vi användning av en automatiserad tejpmaskin eller kartongförslutare

Maskinell tejpning minskar monotont arbete och tejpmaskinen placerar tejpen dessutom alltid i exakt samma position på varje kartong. Vi har allt från enkla halvautomatiska kartongförslutare eller
tejpmaskiner för samma kartongformat till helautomatiska kartongförslutare som tejpar kartonger av olika format. 

 

I tillägg till dessa relativt stora kartongförslutare för förslutning av transportförpackningar med tejp (med eller utan önskat tryck) har vi också manuella och pneumatiska kartongförslutare som används med klammer, så kallade kartonghäftare.

Det finns olika kartonghäftare beroende på hur och vad som ska förslutas. Lockhäftare och bottenhäftare används för snabb och säker förslutning av respektive kartongens lock (ovansida) och botten, medan planhäftare huvudsakligen används för häftning av specialemballage. 

Kartonghäftning är ett snabbt och effektivt  sätt att försluta kartonger eller andra transportförpackningar i well. Förslutning med klammer är dessutom det mest miljövänliga valet jämfört med de andra kartongförslutningsmetoderna smältlim eller tejp.

För att veta vilken förslutningsmetod eller vilken typ av kartongförslutare som lämpar sig bäst för ditt specifika ändamål, vänligen kontakta oss så hjälper vi dig!

Kartongförslutare | Tejpning
Tejpning

Kartongförslutare | Kartonghäftning
Kartonghäftning


Kartongförslutare | SmältlimningSmältlimning

Vårt sortiment av kartongförslutare